Welcome at The House of Newpeople. For the best website experience we kindly ask you to insert your name and preferences.

Type of visitor:
Save / Close
Reset all saved cookies

Keep me posted about all the Newpeople news

Senior Director Platform Completed assignment Den Haag | TBD

February 2, 2019

NLinBusiness zoekt een Senior Director Platform die een succesvol, relevant en waardevol platform met bestaansrecht kan ontwikkelen en daarmee mkb ondernemers in Nederland helpt met het realiseren van hun internationale ambities.

Over NLinBusiness

De ambities van NLinBusiness zijn groot. Het digitale platform wordt een belangrijke drager van het succes en het bestaansrecht op de langere termijn. Binnen het huidige team is onvoldoende inhoudelijke expertise en digitale ervaring aanwezig. Voor strategische keuzes is het huidige management grotendeels afhankelijk van derden, hetgeen een onwenselijke situatie is. Uitbreiding en dus versterking van het huidige management met een senior expert op platformen en het vercommercialiseren hiervan is dan ook een logische keuze.

Functie-informatie

De te werven Senior Director Platform heeft tot taak om een succesvol, relevant en waardevol platform met bestaansrecht te ontwikkelen welke aansluit bij het doel om mkb ondernemers in Nederland te helpen hun internationale ambities te realiseren. Hij/zij formuleer hiervoor een eenduidige en heldere strategie, zorgt voor draagvlak zowel binnen NLinBusiness als bij belangrijke betrokkenen en is, samen met zijn/haar directe collega’s en nieuw te bouwen team verantwoordelijk voor de volledige uitrol binnen het publiek-private speelveld. Andere verantwoordelijken die horen bij de vacature Senior Director Platform:

  • wordt de sparringpartner van de Algemeen Directeur met betrekking tot de digitale strategie, formuleert de roadmap en geeft (mede)richting aan de verdere groei en ambities van het huidige platform (‘minimal viable option’) van NLinBusiness, maakt dus de vertaalslag naar en maakt belangrijke keuzes ten aanzien van de verdere groei en ontwikkeling van het platform en werkt gestructureerd aan realisatie van gestelde doelen
  • bedenkt en formuleert voorstellen die bijdragen aan relevantie voor de doelgroep, bouwt (internationale) communities, maakt keuzes over diensten en verdienmodellen en draagt dan ook bij aan het bestaansrecht op de langere termijn van de organisatie op termijn
  • denkt vanuit de ‘customer journey’ van de mkb-er, geeft presentaties intern en extern, werkt -waar nodig- nauw samen met derden, werkt samen met de belangrijkste stakeholders om een gedragen platform te ontwikkelen dat in Nederland de krachten bundelt op het gebied van internationale handelsbevordering en maakt deel uit van en levert uiteraard een actieve en positieve bijdrage in het management team

Achtergrond

De Senior Director Platform voor deze vacature voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • heeft minimaal 10 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld opgedaan bij een digitaal platform of uitgeverij, is dan ook inhoudelijk sterk, pakt regie en door en weet hoe de hazen lopen als het gaat om het succesvol uitrollen en vercommercialiseren van (liefst internationale) content platformen en/of communities
  • formuleert de (platform) visie die 100% aansluit bij de doelstelling van NLinBusiness, stelt de juiste vragen, kent idealiter het speelveld van de publiek private samenwerking, heeft een sterk kompas en zelfstartend vermogen, heeft budgetverantwoordelijkheid gehad, is scherp op details en is verbindend
  • heet een scherpe observatie en analyse, kan conceptueel denken, op hoog niveau, heeft leidinggevende ervaring, bijvoorbeeld aan projectteams en is sterk intrinsiek gemotiveerd om deze fraaie, internationale klus te klaren!

Specifieke resultaatgebieden

  • het formuleren van de strategie voor het digitale platform, inclusief nieuwe en bestaande diensten en verdienmodellen
  • de realisatie van deze strategie binnen tijd en budget
  • heeft een visie over en draagt bij aan het bestaansrecht van NLinBusiness

Specifieke competenties

Analytisch, strategisch, betrokken, zelfstartend, sensitief, aanpakker, respectvol, energiek, besluitvaardig, zorgvuldig & verbindend.

Voldoe jij aan bovengenoemde voorwaarden en wil je meer weten over deze vacature? Neem contact met mij op!

Interested in this vacancy? Contact Ben HolewijnFounder & CEO

I’m an employer, please call me back.I’m an employee, please call me back.