Welcome at The House of Newpeople. For the best website experience we kindly ask you to insert your name and preferences.

Type of visitor:
Save / Close
Reset all saved cookies

Keep me posted about all the Newpeople news

”Als je de eerste stappen op agile organisatieniveau gezet hebt, dan wat?”

feature

Donderdag 5 september was het alweer zover; de 93e editie van de Product Owner Hub. Een sparringsessie bijgewoond door 16 Directors en Managers op het gebied van Product. Ditmaal gehost door KLM. Het onderwerp? The maturity of Agile. Ofwel: “Als je de eerste stappen op agile organisatieniveau gezet hebt, dan wat?” Wij lieten hier onder leiding van Rene Matla (Director Product bij KLM) en Koen Harbers (Senior Consultant bij Blinklane) 3 stellingen op los. Samen gaven we antwoord op onderstaande vragen. Benieuwd? Je leest ze hier. 

Stelling 1:
Voor een agile transformatie moet de cultuur eerst open staan voor verandering
VS
Voor een agile transformatie moet er eerst een framework zijn

“Als een framework de oplossing zou zijn, waarom gebruikt dan niet elke organisatie dezelfde?” 

Het is een tegenstelling die we in alle aspecten van ons leven tegenkomen; de tegenstelling tussen gevoel en logica, mens en structuur. En zo ook op de werkvloer. 

Want waar begin je mee bij de transformatie naar agile werken? Begin je met het framework, of begin je bij het creëren van een cultuur waarin de mensen welwillend zijn om te veranderen? 

Dat blijkt al snel een ingewikkelde stelling met verschillende uitkomsten. Uitkomsten die ik hieronder toelicht:

1. Eerst het framework en dan de mensen

De argumentatie is duidelijk: cultuur kan je niet creëren, die moet ontstaan. Echter kan je de basis waarop de cultuur ontstaat wel creëren, in dit geval aan de hand van een framework. Daarnaast helpt een goede structuur bij het creëren van draagvlak. Werknemers zullen het juist ontzettend prettig vinden om te weten wat er gaat gebeuren en de structuur zal hun enthousiasme doen opwaaien. Je biedt dus als het ware een handvat. Een handvat voor verandering.

2. Eerst de mensen en dan het framework

De andere kant van de tafel knikt mee, maar laat, zodra mogelijk, van zich horen. Volgens hen ligt de basis van verandering anders. In plaats van te denken vanuit een doel, is het belangrijk om agile te gaan werken vanuit een behoefte. Ofwel: als het goed is willen de werknemers graag transformeren naar een agile systeem vanuit hun al aanwezige agile denkwijze. Een behoefte die zich intern rap verspreidt. Je forceert dus geen structuur, maar geeft structuur zodra hierom gevraagd wordt. En de twijfelaars? Die worden intern meegenomen door hun collega’s.

Stelling 2:
Spotify is cool
VS
SaFe is not

Iedere situatie is anders. En voor iedere situatie zou er dus ook een ander systeem moeten worden gebruikt. Echter zie je een grote tegenstelling tussen voorstanders van het Spotify model en de voorstanders van het SaFe model. Wij zetten de kenmerken van beide agile modellen hier onder elkaar:

Spotify

  • Veel vrijheid om rol invulling te gegeven
  • Team/Squad centered, cross-functioneel en autonoom
  • Onafhankelijke en zelf opererende teams
  • Door al de vrijheid soms onduidelijk

SaFe

  • Biedt veel structuur voor traditionele organisaties.
  • Geeft duidelijk weer waar je staat binnen het proces
  • Makkelijk in het gebruik 
  • Elementen van andere frameworks kunnen worden geïmplementeerd
  • Geoptimaliseerd voor het programma niveau niet voor het team
  • Complex

Maar welk model je ook gebruikt, de tafel is het erover eens dat geen enkel kant-en-klaar model perfect zal aansluiten. De kunst is om er één te creëren die werkt voor jouw organisatie. Het gaat erom dat je leert samenwerken op een geschaalde manier, een gemeenschappelijke taal spreekt en je als organisatie consistent werkt.

Stelling 3:
Scaled Agile moet je stapsgewijs implementeren
VS
Scaled Agile moet je implementeren met een Big-BANG

Je bent klaar om het agile werken te implementeren op organisatie niveau. De werknemers staan achter je. De behoefte is duidelijk voelbaar. En je hebt een model bedacht dat naadloos aansluit bij de organisatie. Maar ga je gewoon *patsboem* maandag alles omgooien of kies je ervoor geleidelijk alles aan te passen? Over deze laatste stelling is de groep het eens. Het is zaak om stapsgewijs, als een olievlek die zich verspreid, te werk te gaan. Aan de hand van de eerste resultaten haal je de minder enthousiaste werknemers over en speel je in op de vraag vanuit de verschillende afdelingen die iedere dag sterker wordt. 

Nee, een succesvolle big-bang is slechts enkele bedrijven gegund, en zelfs dan is het meestal niet de beste optie. Wij, wij doen het lekker op ons gemak. 

 

En in die koers zetten de managers de middag voort tijdens de borrel waar de stellingen nog goed na besproken worden en de meningen worden bijgevijld. Want hoewel we nu pas aan het kinderbedje van de implementatie van agile modellen als SaFe en LESS staan, worden ook zij snel volwassen. Een toekomst die komt met ontelbare nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen waarbij de aanwezige managers front row zitten.

Let's talk! Contact Ilse Olivier

Consultant Interim Digital Development
I’m an employer, please call me back.I’m an employee, please call me back.