Welcome at The House of Newpeople. For the best website experience we kindly ask you to insert your name and preferences.

Type of visitor:
Save / Close
Reset all saved cookies

Keep me posted about all the Newpeople news

Het Online (Category) Wonder

feature

Ruim een half jaar geleden liep ik voor het eerst The House of Newpeople binnen en vroeg ik mij af; wat is e-commerce nu precies? Nu 7 maanden later stel ik mezelf de vraag; hoe werkt e-commerce nu precies en wat is hierin belangrijk?

Als ik één ding heb geleerd de afgelopen periode is dat e-commerce snel is, constant verandert en volop in beweging is. Om deze ontwikkelingen bij te houden heb je flexibele e-commerce professionals, managers en directors nodig die gemakkelijk kunnen inspelen op de veranderingen in de markt.

Mind your online business

Binnen Newpeople focus ik mij op het domein e-commerce, waarbij ik mij volledig wijd aan Category Management. Als een spons zuig ik me vol met informatie en probeer ik daarbij te ontdekken wat Category Management precies inhoudt en wat daarin belangrijk is. Mijn opdrachtgevers zeggen vaak: “We hebben echt behoefte aan online minded mensen, mensen die online echt begrijpen.” Maar wat doet die online minded kandidaat dan? Wat voor competenties spelen hierin een rol? Dit maakte mij nieuwsgierig. Met meerdere relaties, die allen veel ervaring binnen dit domein hebben, heb ik besproken hoe zij de verandering van offline naar online zien en welke competenties een werknemer nodig heeft om mee te komen in de verschuiving.

Winkel en online zijn 1

Het eerste wat mij opviel tijdens de gesprekken is dat de verschuiving van offline naar online de markt zodanig doet veranderen dat we de markt op een hele andere manier moeten benaderen en behandelen.

Met Johanneke de Moor (Director Category Management – Blokker) besprak ik wat de opkomst van de digitale wereld voor Blokker betekent en hoe Blokker hiermee omgaat. Ze vatte het als volgt samen: “De markt verandert, en zo ook de klant. Daarbij is de digitale wereld een belangrijk onderdeel geworden van ons dagelijkse bestaan. We willen daar zijn waar de klant is, we willen dichtbij de klant staan. Offline en online moeten daarom voor ons hand in hand gaan, elkaar hierin versterken.”

Ofwel, organisaties die voorheen inkoop gestuurd waren merkten dat er ingespeeld moest worden op de klantbehoeften en waren genoodzaakt om te veranderen in een klantgedreven organisatie waar de klant voorop staat. Waar organisaties vroeger meer op het onderbuikgevoel acteerden, maken organisaties nu plaats voor informatie over de klant die uit data wordt gehaald en spelen ze hier op in. Ik sprak met Berend van Wel (Oud Commercieel Directeur van Maxeda) die aangaf dat het belangrijk is om de behoefte van de klant te begrijpen en dat we hiermee waarde kunnen toevoegen in elk kanaal.

“Het gaat om het begrijpen van de klant en haar behoefte, en hoe je daarmee waarde kan toevoegen in elk kanaal en de behoeften van de consument vervolgens kan vervullen. Online geeft hierin een hele nieuwe dimensie, waar je de long tail hebt en slim kan variëren in aanbod en service.”

Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat online en offline zo goed mogelijk samenwerken en de klant bedienen? Het voordeel van online winkels als consument zijnde vind ik dat ze een veel vollediger assortiment bieden dan fysieke winkels. Een mooi voorbeeld van Blokker is dat zij dit long tail assortiment ook in de fysieke winkels aanbieden aan de hand van een online bestelpunt in de winkel. HEMA heeft zelfs een app waarmee je producten kan scannen in de winkel voor productinformatie, of het bijbestellen van het long tail assortiment en dit in de winkel kan ophalen. Zo wordt de beleving compleet gemaakt.

Ik vroeg Stefan Wijnen (Unit Manager – HEMA) ook om zijn mening over het versterkende marktaandeel van e-commerce en hoe organisaties hiermee om moeten gaan. Stefan stelde dat het noodzakelijk is om offline en online met elkaar te laten integreren en dat we alleen op die manier kunnen ontdekken wat de klant echt wil.

“HEMA zal de afdelingen ook moeten gaan integreren, maar hiervoor is wel iets nodig binnen de organisatie.” Wat is er dan nodig binnen de organisatie om dat te bewerkstelligen? Was mijn vraag. “Bewustwording en aanpassing van de organisatie. Daarmee wil ik zeggen dat iedereen binnen HEMA bewust moet worden van het belang van de integratie en de flexibiliteit hebben om mee te kunnen bewegen met deze verandering. Daarnaast moet HEMA simpeler en sneller worden om deze integratie te realiseren.”

Bewustwording in de organisatie, snel, online, kennis, data; de woorden spookten door mijn hoofd. Ik besprak het onderwerp tevens met Ken Fontijn (Country Manager Benelux – Zalando) en vroeg hem hoe grote online pure players hier tegenaan kijken. Hij vertelde mij dat ze binnen Zalando niet spreken over omnichannel, offline en online of scheidingslijnen. Maar dat ze bij Zalando spreken over een platform dat alle spelers in de fashionindustrie met elkaar verbindt: influencers, klanten, stylisten, maar ook marketingbedrijven, merken, winkeliers en fysieke winkels. Het onderscheid tussen offline en online vervaagt daarmee voor hen volledig.

Het online (Category) Wonder

Het lijkt naar voren te komen dat dat is waar veel retailers naartoe willen: weg van het onderscheid tussen offline en online, een samensmelting daarvan. Wat ik mij afvroeg; waar ligt de behoefte dan op gebied van werknemers? Ja, die echte online minded mensen die waarde kunnen toevoegen en kunnen helpen met de transitie. Ik stelde mijn relaties dan ook de vraag: wat heeft die echte online minded kandidaat dan aan competenties? Wat ik veelal hoor is dat creativiteit steeds meer ruimte maakt voor analytisch vermogen en het woord data-driven komt voor in elke meeting. Daarentegen blijft creativiteit ook onderdeel van de behoefte, want er moet uiteindelijk ook iets met de inzichten uit de data gedaan worden toch? Ik zet het allemaal even op een rijtje:

  1. e-Commerce verandert snel, is altijd in beweging: flexibiliteit
  2. Er is of vindt een integratie plaats tussen offline en online: communiceren met verschillende afdelingen
  3. Er is veel bekend over de klant aan de hand van data: analyseren
  4. Er moeten kansen worden gelezen uit de data en hierop ingespeeld worden: creativiteit en inzicht
  5. Er is een organisatie die ergens voor staat: visie

Om terug te komen op de vraag die ik mijzelf stelde: “Maar wat doet die online minded kandidaat dan? Wat voor competenties spelen hierin een rol? En waar ligt de behoefte nu echt?” Wat mij de afgelopen tijd duidelijk is geworden is het volgende: de behoefte van onze opdrachtgevers op het gebied van Category Management ligt bij het in dienst hebben van een werknemer die online minded is. Dit houdt in dat deze flexibel, communicatief vaardig, analytisch en creatief is en op die manier waarde kan toevoegen en een organisatie vooruit kan helpen op het gebied van online groei en in vele gevallen een uiteindelijke samensmelting van online en offline winkels. Ik vroeg het terloops nog even aan Patrick van Tent (Directeur Inkoop/Marketing e-Commerce – ElectronicPartner) die het in één zin mooi verwoordde als: “Eigenlijk zoeken we de perfecte combinatie van iemand die zowel analytisch en creatief is en die kennis, cijfers en een visie om kan zetten in gerichte acties.”