Welcome at The House of Newpeople. For the best website experience we kindly ask you to insert your name and preferences.

Type of visitor:
Save / Close
Reset all saved cookies

Keep me posted about all the Newpeople news

4 onmisbare skills in ‘the new now’

feature

In de praktijk zie ik dat er ondanks de economische crisis nog steeds wordt gezocht naar goed personeel, zeker binnen het digitale domein waar ik me op focus. Sterker nog, de afgelopen maanden werd voor bedrijven plots zeer zichtbaar hoe belangrijk hun digitale propositie is. Om deze waar te maken, voor nu en in de toekomst, is het vinden en binden van ‘digitaal talent’ essentieel. Tegelijkertijd groeit de markt van ‘digitaal talent’ waarbij zij zich afvragen hoe ze zich kunnen onderscheiden ten opzichte van elkaar.

In dit licht heb ik, door gesprekken te voeren met klanten en kandidaten, antwoorden gezocht op de vraag of in de veranderende marktomstandigheden ook ander soort competenties van kandidaten worden gevraagd. Zijn in de nieuwe werkomstandigheden ook andere skills van (toekomstig) personeel van belang? Mijn verwachting is dat de focus meer komt te liggen op vier competenties: flexibiliteit, feedback, purpose en zelfstartend vermogen

Flexibiliteit 

Juist nu is een flexibele mindset van belang, ook op de werkvloer. De afgelopen maanden zijn er veel veranderingen in de werkomgeving opgetreden. Dit leidt naar nog meer (blijvende) veranderingen in ‘the new now’; remote werken is het nieuwe normaal, werkruimtes worden vernieuwd, functieprofielen worden aangepast, proposities veranderen, business doelstellingen worden aangescherpt en sollicitaties vinden online plaats. Bij dit alles past een houding van de werknemer in de trend van ‘no problem, I can fix this’. Uit mijn gesprekken blijkt dat degenen die graag vasthouden aan het bestaande het moeilijk gaan krijgen in de nieuwe digitale economie.

Feedback

Het ontvangen en geven van feedback was al van groot belang in een goede samenwerking, maar dit zal in ‘the new now’ alleen maar toenemen. Juist doordat we vaker op afstand van elkaar werken staat de relatie tussen werknemers onder druk. Collega’s zijn minder zichtbaar en er is minder tijd voor spontane privé- en small talk, wat de onderlinge relatie niet altijd ten goede komt. Zo ontstaat het risico dat men elkaar steeds minder opzoekt, wat leidt tot minder samenwerking. Dit is te voorkomen door elkaar bewust op te blijven zoeken. Op functioneel vlak is het geven en ontvangen van feedback hierbij key. De (toekomstige) werknemer durft feedback te geven en kan deze juist ontvangen door ervan te leren zonder dat het ego wordt geschaad.

Purpose 

De afgelopen periode was een periode van reflectie, voor zowel bedrijven als voor individuen. Mijn verwachting is dat de gemeenschapszin, duurzaamheid, jezelf en/ of je bedrijf zien in een grotere context en werken met intrinsieke waarden steeds hoger op de agenda komen te staan in de zoektocht naar digital talent. Te meer omdat zowel bedrijven als werknemers realiseren dat ons werk een belangrijk onderdeel is van onze identiteit. Je kunt je dus duidelijk onderscheiden ten opzichte van ander ‘digital talent’ door te benoemen wat de gemeenschappelijke purpose is tussen jou en het bedrijf. 

Zelfstartend vermogen

Een groot bijkomend voordeel van werken in een organisatie met overlappende purpose is de behoefte om gezamenlijk ‘het goede’ te doen. Je motivatie wordt zo intrinsiek in plaats van dat deze voortkomt uit je arbeidsvoorwaarden of je leidinggevende. Deze intrinsieke motivatie leidt op haar beurt tot een groot zelfstartend vermogen, iets wat meer dan ooit van belang is nu we meer op afstand werken en werkgevers het liefste de controle willen loslaten. 

Wil jij je in de toekomst blijven onderscheiden ten opzichte van ander digital talent dan is het dus van belang om een visie te hebben op flexibiliteit, feedback, purpose en zelfstartend vermogen, want gegarandeerd dat jouw (toekomstige) werkgever hier in ‘the new now’ meer focus op gaat leggen.

Let's talk! Contact Ruud Lemmens

Lead Recruitment Digital Development
I’m an employer, please call me back.I’m an employee, please call me back.